Jaar 2022

Totaal: 83kWh=18,3kWhp=2%    Max: 83kWh=18,3kWhp=24%    Gem: 83,3kWh

Totaal 0kWh0kWh4.136kWh 83kWh 0 2% 18kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700125 83,33 0,00 € 66,66 18,27