Jaar 2014

Totaal: 4.570kWh=1.002,2kWhp=110%    Max: 573kWh=125,6kWhp=166%    Gem: 380,8kWh

Totaal 0kWh0kWh4.136kWh 4.570kWh 1.051 110% 1.002kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700125 146,99 33,81 € 117,60 32,24
Feb 201800204 223,89 51,50 € 109,75 49,10
Mar 202200341 514,48 118,33 € 150,88 112,83
Apr 202000506 502,97 115,68 € 99,40 110,30
May 202000519 529,00 121,67 € 101,93 116,01
Jun 202200500 572,77 131,74 € 114,55 125,61
Jul 201800486 564,42 129,82 € 116,14 123,78
Aug 201200468 485,13 111,58 € 103,66 106,39
Sep 201600388 448,09 103,06 € 115,49 98,27
Oct 201800288 275,34 63,33 € 95,60 60,38
Nov 201800199 200,91 46,21 € 100,96 44,06
Dec 201300112 105,92 24,36 € 94,57 23,23