Jaar 2017

Totaal: 4.348kWh=953,5kWhp=105%    Max: 581kWh=127,4kWhp=168%    Gem: 362,3kWh

Totaal 0kWh0kWh4.136kWh 4.348kWh 1.000 105% 954kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700125 183,59 42,23 € 146,87 40,26
Feb 201800204 161,25 37,09 € 79,04 35,36
Mar 202200341 453,20 104,24 € 132,90 99,39
Apr 202000506 486,17 111,82 € 96,08 106,62
May 202000519 580,72 133,56 € 111,89 127,35
Jun 202200500 525,53 120,87 € 105,11 115,25
Jul 201800486 528,90 121,65 € 108,83 115,99
Aug 201200468 511,24 117,59 € 109,24 112,11
Sep 201600388 394,43 90,72 € 101,66 86,50
Oct 201800288 296,54 68,20 € 102,96 65,03
Nov 201800199 160,17 36,84 € 80,49 35,12
Dec 201300112 66,33 15,26 € 59,23 14,55