Jaar 2019

Totaal: 4.730kWh=1.037,3kWhp=114%    Max: 612kWh=134,2kWhp=178%    Gem: 394,2kWh

Totaal 0kWh0kWh4.136kWh 4.730kWh 1.088 114% 1.037kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700125 137,95 31,73 € 110,36 30,25
Feb 201800204 324,99 74,75 € 159,31 71,27
Mar 202200341 331,13 76,16 € 97,11 72,62
Apr 202000506 611,88 140,73 € 120,92 134,18
May 202000519 570,53 131,22 € 109,93 125,12
Jun 202200500 601,09 138,25 € 120,22 131,82
Jul 201800486 591,16 135,97 € 121,64 129,64
Aug 201200468 557,49 128,22 € 119,12 122,26
Sep 201600388 422,58 97,19 € 108,91 92,67
Oct 201800288 260,80 59,98 € 90,56 57,19
Nov 201800199 177,77 40,89 € 89,33 38,99
Dec 201300112 142,81 32,85 € 127,51 31,32