Jaar 2020

Totaal: 4.704kWh=1.031,5kWhp=114%    Max: 694kWh=152,1kWhp=201%    Gem: 392,0kWh

Totaal 0kWh0kWh4.136kWh 4.704kWh 1.082 114% 1.032kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700125 100,88 23,20 € 80,70 22,12
Feb 201800204 170,09 39,12 € 83,38 37,30
Mar 202200341 490,49 112,81 € 143,84 107,56
Apr 202000506 687,58 158,14 € 135,89 150,79
May 202000519 693,76 159,56 € 133,67 152,14
Jun 202200500 558,66 128,49 € 111,73 122,51
Jul 201800486 508,30 116,91 € 104,59 111,47
Aug 201200468 542,27 124,72 € 115,87 118,92
Sep 201600388 480,00 110,40 € 123,71 105,26
Oct 201800288 191,68 44,09 € 66,56 42,03
Nov 201800199 191,89 44,13 € 96,43 42,08
Dec 201300112 88,06 20,25 € 78,62 19,31