Jaar 2022

Totaal: 3.708kWh=813,2kWhp=90%    Max: 635kWh=139,3kWhp=184%    Gem: 463,5kWh

Totaal 0kWh0kWh4.136kWh 3.708kWh 0 90% 813kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700125 95,24 0,00 € 76,19 20,88
Feb 201800204 241,45 0,00 € 118,36 52,95
Mar 202200341 635,35 0,00 € 186,32 139,33
Apr 202000506 535,49 0,00 € 105,83 117,43
May 202000519 605,65 0,00 € 116,70 132,82
Jun 202200500 608,70 0,00 € 121,74 133,49
Jul 201800486 622,54 0,00 € 128,09 136,52
Aug 201200468 363,88 0,00 € 77,75 79,80